Ürün Kategorileri

Psikolojik Test Uygulamaları

Psikoterapi sürecinde gerek duyulan, bireylerin psikolojik durum ve ilerleyişinin tespitinde yardımcı olan ölçeklerdir. Çocuklar ve yetişkinler için ayrı ve çeşitlendirilebilen testler bulunmaktadır. Süreçte uzman, bireye uygun testi uygular ve psikolojik destek sürecinin ilerleyişi buna göre yön alır. 
Merkezimizde testler, uzmanımızın almış olduğu ‘uygulayıcı eğitimleri’ dahilinde uygulanmaktadır. Sadece test yaptırma talebi üzerine gelen danışanlarımıza da uygun görülen test uygulamaları yapılabilmektedir.

Merkezimizde uygulanan testler ise,

ÇOCUK/ERGENLER İÇİN UYGULANAN TESTLER

*CAT (ÇOCUK ALGI TESTİ)
*BENDER GETSTALT (GELİŞİM VE ALGI TESTİ)
*AGTE (0-6 YAŞ GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ)
*PEABODY RESİM-KELİME TESTİ
*GİSD-A (GÖRSEL İŞİTSEL SAYI DİZİLERİ TESTİ)
*BENTON-F (GÖRSEL BELLEK TESTİ)
*BİERE CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ
*METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ
*WISC-R ZEKA ÖLÇEĞİ
*NÖROPSİKOLOJİK TESTLER
   -Wechler Bellek Testi
   -Semantik Akıcılık ve Harf Akıcılığı Testleri
   -Stroop Test
   -Wisconsin Kart Eşleme Testi
   -Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi
   -Benton Yüz Tanıma Testi
   -Benton Çizgi Yönünü Belirleme Testi
   -Boston Adlandırma Testi
   -WAIS İkili Benzerlikler Alt Testi
   -İz Sürme Testi

YETİŞKİNLER İÇİN UYGULANAN TESTLER

*MMPI (MİNNESOTA ÇOK YÖNLÜ KİŞİLİK ENVANTERİ)
*TAT (TEMATİK ALGI TESTİ)
*BECK DEPRESYON TESTİ
*BECK ANKSİYETE TESTİ
*NÖROPSİKOLOJİK TESTLER

NOT; Psikolojik testler, eğitimini tamamlamış danışmanlar, psikologlar, psikiyatristler ve bunlar gibi uzmanlar tarafından uygulanmalıdır. Kişilerin internet üzerinden bulduğu ve kendilerine uyguladığı testler bilimsel geçerlilik ve güvenilirlik taşımamakla beraber sonuçları ile yanıltıcı olabilmektedirler.