Ürün Kategorileri

Çocuk Psikolojisi

Çocuk danışmanlığı, çocuğun bireysel gelişiminin yaş grubu özelliklerine ve cinsiyetine uygun olarak ilerleyip ilerlemediğinin tespit edilmesi, çocuğun verdiği mesajların doğru algılanması ve oluşabilecek veya oluşmuş olan davranışsal, duygusal sorunları önlemeyi amaçlamaktadır.

Aileler ve gerektiğinde okul ile işbirliği içerisinde sürdürülen danışmanlık hizmeti; çocuğun gelişim sürecinde ailenin nasıl bir yol izlemesi gerektiği, çocukla ilgili zorlandığı alanlarda nasıl davranması gerektiği, hangi alanlarda çocuğunu desteklemesi gerektiği bilgilerini de kazanmasına yardımcı olur.

Duygusal ve davranış problemleri
Ağlama nöbetleri
Uyku problemleri/ Uyku alışkanlığı
Tuvalet eğitimi /Alt ıslatma (Enürezis)
Parmak emme
Korkular- kaygılar (Gece korkuları, yalnız uyuyamama)
Yalan söyleme
Tikler - takıntılar
Saldırganlık- vurma davranışı
Okul korkusu/ fobisi
Çalma davranışı
İçe kapanma- utangaçlık
Geç konuşma 
Kardeş kıskançlığı
Evlat edinme süreci ve sonrası çocuk danışmanlığı
İştahsızlık ve yemek yememe
Çocukluk çağı depresyonu başlangıcı
Gelişim problemleri
Yaygın gelişimsel bozukluk 
Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite (DEHB)