Ürün Kategorileri

Ergen Psikolojisi

Ergenlik çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemidir ve çoğu zaman hem ergenlik çağındaki birey hem de aile için zorlu bir süreç olarak bilinir. Hızlı büyüme ve gelişmenin yaşandığı bu dönemde bedensel ve duygusal değişime adapte olmakta zorluk çeken ergenler için duygusal iletişimsel ve sosyal problemler oluşmaya başlar. Bu noktada bir uzmandan yardım almaya ihtiyaç duyabilmektedirler.


Ebeveynler ve çocuk ile beraber başlayan süreç, ergenlik çağındaki bireyin yaşına ve gelişimine göre ergen ile bireysel olarak, aile ile işbirliği içinde sürdürülebilir.

Ergen ile aile arasındaki çatışmalar ve iletişim problemleri,
Davranış problemleri
Madde kullanımı
Ergenlikte kimlik oluşumu
Öfke ve saldırganlık
Ergenlikte değişken duygusal tepkiler
Arkadaş ilişkilerinde zorlanma
Özgüven sorunları
Uyku problemleri- Kabuslar
Ergenlikte dışlanma
Ergenlikte suç işleme
Ergenlikte çalma davranışı
Ergenlik döneminde anti-sosyal davranışlar (okuldan kaçma)
Ergenlikte kaygı bozuklukluğu/ Anksiyete
Obsesif- takıntılı davranışlar
Sosyal fobi/ Sosyal kaygı
Ergenlik dönemi depresyonu
Dikkat eksikliği
Sınav kaygısı (Lise ve üniversiteye hazırlık sürecinde sınava yönelik kaygı durumu problemleri)