Ürün Kategorileri

Aile Terapisi

Aile terapisi, aile içi ilişkiler açısından sorunları olan insanların, aile ile ilgili kişisel veya kişiler arasındaki sorunların üstesinden daha rahat bir şekilde gelmelerine yardımcı olmaktır. Bu süreç, Aile içindeki iletişim, kurallar, roller, yakınlık, anlayış, güven, otokontrol, problem çözme gibi temel öğelerin geliştirildiği yardım sürecidir. Aile danışmanlığının amacı, aile içinde yaşanan kişiler arası sorunlar olabileceği gibi, tüm aileyi etkileyen ölüm, kronik hastalık, bir aile bireyinin evden ayrılması gibi konularda aile bireylerine destek vermektir. 

Eşler arasındaki iletişim sorunları ve çatışmalar
Anne-baba ve çocuk ilişkileri
Geniş aile problemleri (kalabalık ailede oluşan çatışmalar)
Aile kurma niyetinde olan bireylere evlilik öncesi rehberlik ve danışma hizmeti 
Boşanma süreçleri, sağlıklı boşanma